ข่าวสารคณะ

เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วัสดุสำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ค่าใช้สอยอื่นๆ, ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและค่าเลี้ยงรับรอง)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 27 มี.ค. 2563, 11:03 น.| 202| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่