ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 29 เม.ย. 2563, 15:00 น.| 218| Academic,Research|ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่