ข่าวสารคณะ

เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 รายการ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 8 มิ.ย. 2563, 09:50 น.| 181| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่