ข่าววิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1

ข่าวโดย nootchararat.ya| วันเวลาที่โพส 2019-11-01 16:27:50 น.| 194| Academic,Research|

"การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ  โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีค่าลงทะเบียน 18,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.knit.or.th/web/ok3r1/