ข่าววิจัย

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

ข่าวโดย nootchararat.ya| วันเวลาที่โพส 2019-11-04 16:32:24 น.| 158| Academic,Research|

งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธืการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.tmtefund.org/