ข่าววิจัย

ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ

ข่าวโดย nootchararat.ya| วันเวลาที่โพส 2019-11-04 16:32:53 น.| 173| Academic,Research|

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://library2.parliament.go.th/library/text_pdf/rd21-241062.pdf  และสามารถส่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม  2562