หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

image

นางสาวอดิศยา เจริญผล

ประธานหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : https://www.ict.up.ac.th/adisayac

  • Responsive image
  • Responsive image
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

ตำแหน่ง : อาจารย์