คำถามที่พบบ่อย


แจ้งความจำนงย้ายสิทธิได้ทุกวัน แต่มีผลการย้ายสิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ให้ไปติดต่อโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์ หรือย้ายใน Application สปสช.
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาได้ที่ https://ict.up.ac.th/web/admission/curriculum