บริการวิชาการ

Generic placeholder image

งานวิจัยพระพุทธปฏิมาศิลาทรายสกุลช่างพะเยากับการสร้างสรรค์สื่อเสมือนจริง

โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในด้านการสร้างสรรค์งานศิลป์ โดยโครงการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานศิลป์โดยใช้การนำเสนอผ่านสื่อเสมือนจริง (Virtual reality - V.R.) และการใช้มูลค่าทางศิลปะวัฒนธรรมจากพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม »