ข่าวสารงานพัสดุ

ระบุปีที่ต้องการข้อมูล : ทั้งหมด 2561 2562 2563 2564 2565

ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6)..... 16 ต.ค. 2561, 9:20 น.
2 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าหน้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าหน้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 20 ส.ค. 2561, 13:06 น.
3 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5)..... 20 ส.ค. 2561, 13:06 น.
4 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4)..... 1 มิ.ย. 2561, 11:49 น.
5 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)..... 1 มิ.ย. 2561, 11:49 น.
6 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2..... 7 พ.ค. 2561, 11:41 น.
7 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง..... 15 ก.พ. 2561, 16:10 น.
8 2561 แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..... 6 ม.ค. 2561, 16:10 น.
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2561 ประกาศราคากลาง จ้างบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart-City      ประกาศราคากลาง จ้างบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart-City..... 1 มิ.ย. 2561, 8:35 น.
2 2561 ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..... 1 มิ.ย. 2561, 11:49 น.
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 4      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 4..... 2019-06-17 17:16 น.
2 2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 3      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 3..... 2019-06-17 16:11 น.
3 2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 2      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 2..... 2019-06-17 15:59 น.
4 2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 1      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 1..... 2019-06-17 15:57 น.
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-1      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-1..... 8 พ.ค. 2562, 13:49 น.
2 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-2      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-2..... 8 พ.ค. 2562, 13:50 น.
3 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-3      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-3..... 8 พ.ค. 2562, 13:51 น.
4 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-4      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-4..... 8 พ.ค. 2562, 13:55 น.
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ