ติดต่อเรา
default-header-01
obj-8@2x

ติดต่อเรา

brand-full.png

School Of Information And Communication Technology

University of Phayao

ที่อยู่:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 มหาวิทยาลัยพะเยา
Email:
โทรศัพท์:
Follow us:

ช่องทางการติดต่อสื่อสารบุคลากรสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร