ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 6 มี.ค. 2024
  • 130 Views
ส่งมอบโปรเจ็คระบบ Line OA ห้องฉุกเฉิน รพ. ม.พะเยา
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบโปรเจคระบบ Line OA ห้องฉุกเฉิน รพ. ม.พะเยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบโปรเจคระบบ Line OA ห้องฉุกเฉิน รพ. ม.พะเยา ซึ่งเป็นผลงานของนิสิต คือ นายกุลวิวัฒน์ นาทธีรนันท์, นายพงศ์พิชญ์ จันทร์สุเทพ และนายณัฐพันธ์ จาง โดยมี ดร.ณัฐพล หาญสมุทร เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งมี พว.พยนต์ ดวงทิพย์ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เป็นผู้ให้ข้อมูลการทำโปรเจคดังกล่าว

          โดยระบบมีความสามารถ ดังนี้ ฟีเจอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ที่แนบข้อมูล Location ส่ง line notification ตรงมายังบุคคลากรที่เกี่ยวข้องที่ห้องฉุกเฉิน ฟีเจอร์ Line Chatbot ช่วยตอบคำถามพื้นฐานแบบอัตโนมัติ ฟีเจอร์โพสข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ Infographic ฟีเจอร์ลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ ฟีเจอร์ VDO นำเสนอความรู้ที่จำเป็น

          ซึ่งโปรเจ็คนี้ได้รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับคณะ ICT Open House และรางวัลชมเชย ระดับสาขา SE Project Days 2024