ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 19 มี.ค. 2024
  • 85 Views
เปิดตัวโปรแกรมการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โชว์ผลงาน “เว็บไซต์ www.pyhill.com โปรแกรมการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง” ให้กับ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานพะเยามหัศจรรย์ สีสันชาติพันธุ์
        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ จังหวัดพะเยา ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมด้วยอาจารยสุพรรณ ทองเพชร และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมจัดแสดงผลงาน “ระบบการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง” เว็บไซต์ www.pyhill.com ในกิจกรรม “พะเยามหัศจรรย์ สีสันชาติพันธุ์” Colors of Ethnicity - Best of Phayao’s Miracle ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
        โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พะเยามหัศจรรย์ สีสันชาติพันธุ์” Colors of Ethnicity - Best of Phayao’s Miracle ภายใต้ “โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ สู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง” พร้อมทั้งเปิดตัว “โปรแกรมการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง” ผ่านระบบ Ecommerce เว็บไซต์ www.pyhill.com ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการแสดงศักยภาพของราษฎรบนพื้นที่สูง โดยการสนับสนุนอาชีพและรายได้  และการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงที่เป็นรูปธรรม  ทางด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึง “โปรแกรมการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง : www.pyhill.com” เป็นการส่งเสริมและสร้างจุดขายผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง ผ่านระบบ Ecommerce เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลก ก่อให้เกิดรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้มาช่วยพัฒนารูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นการออกแบบสินค้าการออกแบบเสื้อด้วยลวดลายต่างๆ และที่สำคัญคือทำให้มีแพลตฟอร์มที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้า และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วย 
        อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้ใช้โปรแกรมการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง ออกแบบเสื้อยืด โดยใช้ลวดลายประยุกต์ 4 ลวดลาย คือ ลายแมงมุมชักเงินชักทอง ลายเต่าหมื่นหมื่นปี ลายกังหันดูดทรัพย์ และลายก้ามปูนำโชค