ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 19 มี.ค. 2024
  • 87 Views
รางวัลที่ 1 ประกวดออกแบบลายช้าง จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบลายช้าง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

          วันที่ 19 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดออกแบบลายช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

          ซึ่งกิจกรรมการประกวดออกแบบลายช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการออกแบบลายช้างที่มีความคิดสร้างสรรค์ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการออกแบบลายช้าง และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลายช้าง เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพเเละการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมทั่วประเทศ จำนวน 128 ผลงาน

          ซี่งผลงานของดร.ศุลีพร มีชื่อผลงานว่า Joyful ใจฟู โดยมีแนวคิดในการออกแบบ ในการนำเอกเอกลักษณ์ที่เป็นที่จดจำของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ช้าง รถแดง ร่มบ่อสร้าง ตัวอักษรล้านนา ดอกทองกวาว และบรรยากาศดอกราชพฤษ์ที่ปลูกรอบคูเมือง นำมาเล่าเรื่องราวผ่านองค์ประกอบทางด้านกราฟิก เน้นภาพลายเส้น และสีสันสดใสเพื่อสื่อถึงบรรยากาศที่ผู้คนได้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสบายใจ