ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 1 เม.ย. 2024
  • 48 Views
ร่วมถ่ายทำสกู๊ปพิเศษผ้าเขียนเทียนผ้าปักชนเผ่า
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาและต่อยอดการตลาดผ้าเขียนเทียนผ้าปักชนเผ่าด้วยโปรแกรมการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง เว็บไซต์ www.pyhill.com
         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และบุลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อให้สัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำสกู๊ปพิเศษต่อสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS  ช่อง 3 ช่อง one และช่อง 7 เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่อง “เว็บไซต์ www.pyhill.com โปรแกรมการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง” และขั้นตอนการผลิตผ้าเขียนลายเทียนและผ้าปักม้งของกลุ่มแปรรูปผ้าเขียนลายเทียนบ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีนางสาวสุธัตตา  สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ โดยคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมพื้นที่การปลูกต้นฮ่อมหรือคราม ซึ่งเป็นพืชสำคัญในการสลัดสีย้อมผ้า และเข้าศึกษาขั้นตอนการผลิตผ้าเขียนเทียนของพี่น้องชาติพันธุ์ชาวเมี่ยนและม้งในแบบดั้งเดิม
         ทางด้านทีมวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการออกแบบลายกราฟิกสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้และของที่ระลึก โดยการสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และของที่ระลึกด้วยตนเองได้ ผ่านลวดลายอัตลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา ซึ่งได้รวบรวมลวดลายอัตลักษณ์ต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบของลายกราฟิกเพื่อสะดวกต่อการนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ www.pyhill.com ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ผ้าชนเผ่าด้วยตนเอง และยังทำการจดสิทธิบัตรลวดลายผ้าเขียนเทียน จำนวน 4 ลวดลาย ที่ประยุกต์ขึ้นจากลวดลายดั้งเดิมเป็นลวดลายใหม่ พร้อมทั้งมีการตั้งชื่อลวดลาย เพื่อสร้าง Story of Product ของสินค้า คือ ลายก้ามปูนำโชค, ลายเต่าหมื่นหมื่นปี, ลายกังหันดูดทรัพย์ และลายแมงมุมชักเงินชักทอง