ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 24 เม.ย. 2024
  • 109 Views
ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส
ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567

              เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รวมถึงเป็นการขอขมาและรับพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

          นอกจากนี้ภายในพิธีมีการจัดกิจกรรมแข่งขันลาบเมือง เพื่อสร้างสีสันและอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองประจำภาคเหนือให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขัน คือ นายภานุวัฒน์ โลมากุล นายทิวากร สมวรรณ นายธวัชชัย แสนแก้ว นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ และนางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ ซึ่งผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) :ข่าว/ภาพ