ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 7 มิ.ย. 2024
  • 158 Views
พูดคุยหารือบริษัทเอเจนซีจากประเทศจีน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พูดคุยหารือสถาบันแนะแนวการศึกษา เอเจนซี จาก กวางซี แลกเปลี่ยนนิสิต ป.โท และ ป.เอกศึกษาต่อในคณะฯ

            เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือ ระหว่างสถาบันแนะแนวการศึกษา เอเจนซี จาก กวางซี เรื่อง จัดตารางเรียน Intensive Course Class time ให้กับนักศึกษาจีน ปริญญาโท และ  ปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของโปรแกรมหลักสูตรปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และกฏกระทรวงศึกษาธิการ