ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 13 มิ.ย. 2024
  • 142 Views
ต้อนรับคลินิกกองคลังสัญจร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับผู้บริหารกองคลังในโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับอาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรจากกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม ICT

          ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏฺบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏฺบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งลดปัญหาในการปฏิบัติงาน และลดการส่งคืนแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย พร้อมทั้งทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยได้มีการเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ตรงตามความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกองคลังและคณะฯ