ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 13 มิ.ย. 2024
  • 200 Views
รางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ชนะเลิศ ระดับประเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ชนะเลิศ ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2567 (Thai Star Packaging Awards)

            เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ ในรางวัลประเภทบริษัทหน่วยงานและผู้ประกอบการ บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป (Consumer Package : CP) จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2567 (Thai Star Packaging Awards) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในหัวข้อ "วิถีไทย (Being Thai)" ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวอังสนา โสมาภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ งาน ProPak Asia 2024 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ

          ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์ชนะเลิศ ชื่อผลงาน "โอฆะนคร" เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดผลไม้กวน รักบ้านเกิด จังหวัดพิจิตร โดยมีแนวคิดในการออกแบบ ในการนำเรื่องราวและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดพิจิตร มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นชุดผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนจากผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 ชนิด โดยการเล่าเรื่องราวผ่านการออกแบบตัวละคร (Character Design) ที่มีความสนุกสนานบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดพิจิตร ในรูปแบบร่วมสมัย โดยรูปทรงบรรจุภัณฑ์ให้คล้ายกับกระเป๋าที่สามารถหิ้วได้ ซึ่งสะดวกต่อการพกพา และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในขนาดกระดาษ A3 สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

          การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2567 (ThaiStar Packaging Awards) ครั้งที่ 52 ภายใต้แนวคิด "วิถีไทย (Being)" ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต” ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมใหม่ “RESHAPE THE INDUSTRY” เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มุ่งเน้นการปรับตัวสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคสมัยใหม่ โดยอาศัยนวัตกรรมและการออกแบบ (Design Innovation) ควบคู่การผลักดัน Soft Power ไทย