ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 21 มิ.ย. 2024
  • 151 Views
ICT Freshy Night 2024
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ICT Freshy Night 2024 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และให้นิสิตใหม่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานพัฒนาทักษะดิจิทัล สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ICT Freshy Night 2024 ภายใต้โครงการ ICT Activities for health and relationship โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

          ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรม Cover Dance การแสดงดนตรีจากวงเวียนชีวิต และจากนิสิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชื่อวง Augmented และ Diminish พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้น้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมตอบคำถาม ลุ้นรับรางวัล และมีซุ้มอาหารจากสำนักงานคณะฯ และสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ระหว่างจัดกิจกรรม ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี แวะเยี่ยมชม และทักทายนิสิตภายในงานอีกด้วย