ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 4 ก.ค. 2024
  • 102 Views
โครงการทำบุญคณะและบายศรีสู่ขวัญ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานคุณภาพนิสิต จัดโครงการทำบุญคณะ และบายศรีสู่ขวัญ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตามประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานคุณภาพนิสิต จัดโครงการทำบุญคณะ และบายศรีสู่ขวัญ ภายในกิจกรรมมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้บริหารคณะถวายสังฆทาน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

          และในช่วงบ่าย เป็นพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนิสิตเรียนดี และนิสิตกิจกรรมเด่น พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกข้อมือนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตามประเพณีและวัฒนธรรมของถิ่นล้านนา