ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 10 ก.ค. 2024
  • 71 Views
Northern Job Fair 2024 @Phayao
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานมหกรรมการจัดหางานระดับภาคเหนือ Northern Job Fair 2024 @Phayao สร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา

          เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดพะเยา หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานราชการ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา จัด "โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำปี 2567 (Northern Job Fair 2024 @Phayao)" เพื่อสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาโดยมุ่งขยายผลสู่ความร่วมมือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ประกอบการได้มาพบกัน สามารถสมัครงานและฝึกงานสหกิจศึกษาได้ด้วยตนเองกับสถานประกอบการต่างๆ และเข้าถึงแหล่งฝึกงานที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

          ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายและเสวนา มีวิทยากรชื่อดังมากมายมาเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำให้แก่นิสิตที่เข้าร่วม ได้แก่

1. การบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความสำเร็จ: เคล็ดลับการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนยุคใหม่" บรรยายโดยเภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ (คุณโซอี้) นางฟ้าการตลาดดิจิทัล เจ้าของเพจ Digital Shortcut ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1,000,000 คน เจ้าของแบรนด์ผ้าพันคอชื่อดัง Zoe Scarf เป็น M บริษัท เอสซีแอล อินโนเวชั่น จำกัด และยังเป็นเจ้าของหนังสือ Bestseller แอบทำ 1 ชั่วโมงต่อวันฝันเปลี่ยน สูตรสำเร็จ เคล็ดสร้างล้าน

2. การบรรยายในหัวข้อ "แนวโน้มตลาดแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ" บรรยายโดย นางวรินธร ชัยวิวัธน์ รองผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

3. การเสวนาในหัวข้อ "ก้าวสู่อนาคต: การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร" โดย คุณกัลย์ชฎารัตน์ ปัญญาวงค์ จากบริษัท พร้อมเวิร์ค อินโนเวชั่น จำกัด, คุณชลกฤษ ฟองสายชล จาก June BakerMart, คุณปรัชญา โกมณี จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน, คุณศุภโชค ชุติมาทวีกุล จาก บริาท กาญจน์ บัญชีและภาษีอากร (พะเยา) จำกัด และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

4. การบรรยายในหัวข้อ "เปิดประตูสู่อนาคต: การเตรียมตัวและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร" บรรยายโดย คุณสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด

            ทั้งนี้ภายในงานยังมีผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนำที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 บูธ พร้อมทั้งรับสมัครงาน จำนวน 100 ตำแหน่ง 200 อัตรา และมีการจัดจำหน่ายอาหาร และสินค้าต่าง ๆ มากมายภายในงานอีกด้วย