ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

ข่าวโดย kasinee.au| วันเวลาที่โพส 7 ก.พ. 2562, 14:46 น.| 220| Academic,Research|

 ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 นิสิตสามารถส่งใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนานิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสต กองกิจการนิสิต ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

เอกสารใบสมัคร